אנחנו
מכוונים ליצירת
אימפקט

הפרויקטים שלנו

1.

כיצד רשויות מקומיות יכולות לשפר את ביצועיהן ולהישאר מצוינות לאורך זמן

על סמך השוואות בינלאומיות מבוססות נתונים ושימוש במתודולוגיה של חשיבה מערכתית, יצרנו מפת ידע המתווה את הדרך קדימה לרשויות מקומיות בישראל. מפת הידע פותחה עבור משרד הפנים וארגון “מעוז” כדי לתמוך בתוכנית “מקום” לפיתוח מנהיגות נושאת שינוי בשלטון המקומי.

2.

מדד רב-ממדי למדידת עוני המבוסס על נורמות נפוצות

במקום על תפיסות כלכליות מופשטות – פותח עבור המוסד לביטוח לאומי ומושתת על מדד העוני החלופי המוכר שלנו המתפרסם מדי שנה עם ארגון “לתת”.

3.

פיתוח מדיניות משרד החינוך לקידום מיומנויות המאה ה-21

על בסיס סקירה נרחבת של ספרות בינלאומית, התייעצויות עם מומחים ובשיתוף מטה משרד החינוך ניסחנו הגדרות, יכולות ליבה ושלבי התפתחות לכל אחת מ-13 המיומנויות אותן משרד החינוך החליט לקדם כחלק ממהלך “דמות הבוגר 2030”. העבודה, שהתבצעה עבור מינהל תכנון ואסטרטגיה והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, משמשת בסיס לקידום המדיניות ולבניית תכנית פדגוגית לפיתוח המיומנויות בפועל.

4.

איך עוזרים למשפחות רעבות להשיג ביטחון תזונתי?

בניסוי בהשמה מקרית (RCT) שערכנו בשיתוף עם ארגון “לתת” הצלחנו להביא לחילוץ מרעב של יותר ממחצית המשפחות שהשתתפו בניסוי ולשפר את מצבן של כל המשפחות שסבלו מאי-ביטחון תזונתי חמור. מדגם הניסוי הורכב מ-130 משפחות הסובלות מאי-ביטחון תזונתי חמור, שחולקו באופן מקרי לשתי קבוצות. רמות הביטחון התזונתי של שתי הקבוצות נמדדו שלוש פעמים לאורך שנת הניסוי. מהמחקר עלה כי מצב כל המשפחות השתפר שיפור מובהק. 70% מהמשפחות המשתתפות קפצו משמעותית ברמת הביטחון התזונתי שלהן ושיעור השיפור הממוצע עמד על כ-19% בסולם הביטחון התזונתי. למעשה, 52% מכלל המשפחות שהשתתפו בניסוי אף חולצו מרעב. מספרים אלו גבוהים יחסית לממצאים מקבילים מהתערבויות בעולם. כמו כן, המחקר אפשר לנו לשרטט קווים להתערבות סקיילבילית עתידית לחילוץ מרעב.

5.

פיתוח ומדידה של מדד ה”קהילתיות”

בעבודתנו עם החברה למתנ”סים יצרנו מדד רב-ממדי חדש המודד את החוזק של קהילות ואת לכידותן. המדד מבוסס על ארבעה גורמי מפתח ביצירת חוזק קהילתי: חיבוריות, פעולה קולקטיבית, תחושת שייכות ואמון. המדד יושם בעשרות מתנ”סים ומשתמשים בו כדי למדוד קידום קהילתיות ברמה הארצית.

6.

תכנון רפורמת “המטופל במרכז” במערכת הבריאות הציבורית

משרד הבריאות שכר את שירותינו כדי לגבש מדיניות חדשה שמבקשת להגדיר ולהטמיע עקרונות וסטנדרטים של טיפול המתמקדים בצרכי המטופל (Patient Centered Care). המחקר שלנו עזר להסיט את מיקוד הרפורמה מאיכות השירותים בלבד אל לב ליבו של טיפול רפואי אפקטיבי. האסטרטגיה שגיבשנו הפכה למדיניות ממשלה רשמית, במסגרתה מתוכננת שורה של ניסויים אקראיים מבוקרים בבתי חולים ממשלתיים שמטרתם לבחון את יעילות הגישה ואת השפעתה על תוצאות קליניות.

פרוייקטים נוספים

מבין לקוחותינו

ספרו לנו מה האימפקט שאתם רוצים לייצר

    eri institute

    רח' בזל 50

    תל אביב-יפו

    073-3744439 INFO@ERI-INSTITUTE.COM