אנחנו
מכוונים ליצירת
אימפקט

הפרויקטים שלנו

1.

אסטרטגיה לקידום התפתחות מיטבית של פעוטות

תמיכה בקולקטיב אימפקט של חמישה משרדי ממשלה, תשע רשויות מקומיות וכתריסר מלכ”רים, בהובלת ג’וינט-אשלים, לשם קידום תכנית אסטרטגית מבוססת ידע לקידום התפתחות בילדות המוקדמת בחברה הבדואית. השתמשנו בבסיס ידע משותף, שנבנה באמצעות מחקר ותהליכי תכנון השתתפותיים, על מנת לגבש מדדים ולקבוע תכנית פעולה אופרטיבית מותאמת להקשר המקומי.

2.

כיצד רשויות מקומיות יכולות לשפר את ביצועיהן ולהישאר מצוינות לאורך זמן

על סמך השוואות בינלאומיות מבוססות נתונים ושימוש במתודולוגיה של חשיבה מערכתית, יצרנו מפת ידע המתווה את הדרך קדימה לרשויות מקומיות בישראל. מפת הידע פותחה עבור משרד הפנים וארגון “מעוז” כדי לתמוך בתוכנית “מקום” לפיתוח מנהיגות נושאת שינוי בשלטון המקומי.

3.

מדד רב-ממדי למדידת עוני המבוסס על נורמות נפוצות

במקום על תפיסות כלכליות מופשטות – פותח עבור המוסד לביטוח לאומי ומושתת על מדד העוני החלופי המוכר שלנו המתפרסם מדי שנה עם ארגון “לתת”.

4.

פיתוח מדיניות משרד החינוך לקידום מיומנויות המאה ה-21

על בסיס סקירה נרחבת של ספרות בינלאומית, התייעצויות עם מומחים ובשיתוף מטה משרד החינוך ניסחנו הגדרות, יכולות ליבה ושלבי התפתחות לכל אחת מ-13 המיומנויות אותן משרד החינוך החליט לקדם כחלק ממהלך “דמות הבוגר 2030”. העבודה, שהתבצעה עבור מינהל תכנון ואסטרטגיה והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, משמשת בסיס לקידום המדיניות ולבניית תכנית פדגוגית לפיתוח המיומנויות בפועל.

5.

הערכה מעצבת של תכנית הדגל של משרד הרווחה לחילוץ משפחות מעוני

מזה חמש שנים אנחנו מלווים במחקר הערכה מעצבת את תכנית “נושמים לרווחה” של משרד העבודה, הרווחה והשירותים חברתיים בשיתוף ג’וינט-אשלים וקרן רש”י. התכנית נועדה לקדם שינוי בתפיסת העוני בקרב שירותי הרווחה ולשפר את המענה לעוני ולבעיות הקשורות בו. קהל היעד של התכנית מונה כ-6,000 משפחות שמקבלות התערבות בעצימות גבוהה, לרבות סל מענים גמיש וליווי פרטני הוליסטי. במחקר המלווה אנו בוחנים כיצד השפיעה התכנית על המשפחות המשתתפות ומהו השינוי התפיסתי והמערכתי שיצרה. בכלל זאת, אנו בוחנים היבטים של קיימות התכנית ואת השפעותיה על קהלי יעד שונים, כגון צעירים ומשפחות של חיילים.

6.

איך עוזרים למשפחות רעבות להשיג ביטחון תזונתי?

בניסוי בהשמה מקרית (RCT) שערכנו בשיתוף עם ארגון “לתת” הצלחנו להביא לחילוץ מרעב של יותר ממחצית המשפחות שהשתתפו בניסוי ולשפר את מצבן של כל המשפחות שסבלו מאי-ביטחון תזונתי חמור. מדגם הניסוי הורכב מ-130 משפחות הסובלות מאי-ביטחון תזונתי חמור, שחולקו באופן מקרי לשתי קבוצות. רמות הביטחון התזונתי של שתי הקבוצות נמדדו שלוש פעמים לאורך שנת הניסוי. מהמחקר עלה כי מצב כל המשפחות השתפר שיפור מובהק. 70% מהמשפחות המשתתפות קפצו משמעותית ברמת הביטחון התזונתי שלהן ושיעור השיפור הממוצע עמד על כ-19% בסולם הביטחון התזונתי. למעשה, 52% מכלל המשפחות שהשתתפו בניסוי אף חולצו מרעב. מספרים אלו גבוהים יחסית לממצאים מקבילים מהתערבויות בעולם. כמו כן, המחקר אפשר לנו לשרטט קווים להתערבות סקיילבילית עתידית לחילוץ מרעב.

פרוייקטים נוספים

מבין לקוחותינו

ספרו לנו מה האימפקט שאתם רוצים לייצר

    eri institute

    רח' בזל 50

    תל אביב-יפו

    073-3744439 INFO@ERI-INSTITUTE.COM